2021.02.26

Улсын хэмжээнд 174 мянган хүүхэд хичээлийн хоцрогдолтой байна

Л.Энх-Амгалан:

СӨБ, сургууль, хүүхэд харах үйлчилгээ сонголттой үйл ажиллагаагаа нээнэ. Энэ нь эцэг эхчүүд хүүхдээ хамруулж ч болно хамруулахгүй байсан ч болно. Энэ горимоор нээх засгийн газрын шийдвэр гарсан.