Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 1 дүгээр дунд сургууль Улаанбаатар хот
2 МУИС-ийн ОУХДС Монгол улс Бакалавр
3 МУИСМУИС-ийн Хууль зүйн сургууль Монгол улс Бакалавр

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 “Баян Хадат” тур ХХК Гүйцэтгэх захирал
2 Нийслэлийн БЗД-ийн ЗДТГ Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга
3 Нийслэлийн БЗД-ийн ИТХ Төлөөлөгч
4 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ Орлогч дарга
5 ИНЕГ-ын “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудал Гадаад харилцааны хэлтсийн дарга
6 Нийслэлийн ИТХ Төлөөлөгч
7 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн

Шагнал

Шагналын нэр
1 Алтан гадас одон