Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (1.5 тэрбум төгрөгөөс илүүгүй аж ахуйн нэгжид төсөвт төлсөн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын 90 хувийг буцаан олгох)
Өргөн барьсан: 2014-01-24
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл өргөн барив

Байр суурь