Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Жилийн борлуулалтын орлого нь 1.5 тэрбум төгрөгнөөс илүүгүй орлоготой аж ахуйн нэгжид оногдуулах татварын хэмжээг нэг хувь болгон өөрчлөх буюу 90 хувиар хөнгөлөх нь зүйтэй.)
Өргөн барьсан: 2014-10-13
Я.Содбаатар: МАН-ын бүлэг 1% татварыг санаачилсан

Байр суурь

Ж.Эрдэнэбат: Нэг хувийн татвар хүнд суртал, шат дамжлага үүсгэхгүй

МАН-ынхан олонхийг байнга сөрөх биш, түших хүчин гэдгээ батлахаар нэгэн хуулийн төсөл санаачилжээ. “Эдийн засгийг идэвхижүүлэх 100 хоног” хөтөлбөрийн хүрээнд Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан

2014.06.20