2023.03.02
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Боловсролын салбарын эрхлэгч, захирлууд газрын харилцаатай холбоотой шийвэр гаргах бүх эрхийг хориглосон

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БҮХ ИХ ДЭЭД СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, ЕБС, ЦЭЦЭРЛЭГҮҮД, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ХҮРЭЭЛЭНГҮҮДИЙН ЭРХЛЭГЧ, ЗАХИРЛУУД ГАЗРЫН ХАРИЛЦААТАЙ ХОЛБООТОЙ ШИЙДВЭР ГАРГАХ БҮХ ЭРХИЙГ ХОРИГЛОСОН...

Өнгарсөн 30 жил төрийн өмчийн сургуулиудын гаднах спорт болон бусад талбайн 70 орчим хувь нь хууль бусаар алдагдсан. Холбогдох, захирал эрхлэгч, нэр бүхий хүмүүсийг хууль хяналтын байгууллагад өгч шалгуулах ажил эхэлж байна.

Үндсэндээ Монгол Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх их дээд сургууль, мэргэжлийн боловсролын сургууль, ЕБС, СӨБ, Шинжлэх ухааны хүрээлэнгүүдийн газрын тооллого өнгөрсөн онд хийгдэж кадастрын одоо байгаа зургийг эцэслэн тогтоосон.

ШИНЭ МЭДЭЭ