"PEARSON" англи хэлний хөтөлбөрийн сургагч багш нарыг шат дараатай бэлтгэнэ
2023.01.16
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

"PEARSON" англи хэлний хөтөлбөрийн сургагч багш нарыг шат дараатай бэлтгэнэ

2022-2023 оны хичээлийн жилийн хоёр дугаар хагасаас “Pearson” Англи хэлний туршилтын хөтөлбөрийг сонгогдсон 38 сургуульд хэрэгжүүлнэ.

Тус хөтөлбөрийн бэлтгэл ажлыг ханган “Үндэсний мастер сургагч багш” бэлтгэх сургалтыг Pearson боловсролын байгууллагын олон улсын зөвлөхүүд удирдан явуулна.

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сертификат олгох энэ сургалтад орон нутаг, нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 40 багш, гадаад хэлний 18 мэргэжилтэн хамрагдаж байна. Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол сурагчдын болон багш нарын англи хэлний боловсролын чанарт мэдэгдэхүйц ахиц гарна гэдэгт итгэлтэй байгаа.

“Англи хэлний энэ туршилтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд БШУЯ, БЕГ, БСҮХ, Pearson болон багш нар оролцсон 88 хүний бүрэлдэхүүнтэй хамтарсан менежементийн баг ажиллах болно.

ШИНЭ МЭДЭЭ