Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2016-10-07
Малчин хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүлэв

Байр суурь

УИХ-ын гишүүн М.Билэгт хуулийн төслийг эцсийн хувилбарыг танилцууллаа

УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Хэлэлцүүлгийн эхэнд УИХ-ын г

2017.02.02

Ж.Бат-Эрдэнэ: Хуулиа малчдад ямар арга барилаар таниулах вэ?

УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар "Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай" хуулийн төслийн анхдугаар хэлэлцүүлгийг хийлээ. Улсын Их Хурлын гишүүн

2016.12.08

Л.Энх-Амгалан: Нийгмийн даатгалын тогтолцоонд бодлогын өөрчлөлт хийхгүй бол улсын төсвөөс татаас аваад байж болохгүй

Өнөөдрийн үдээс өмнөх чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар "Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай" хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцсэн юм. Хуул

2016.11.11

Ц.Даваасүрэн: Хуулийг дагаж гарах журмыг яаралтай боловсруулах хэрэгтэй

Өнөөдрийн үдээс өмнөх чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар "Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай" хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцсэн юм. Хуул

2016.11.11

Ж.Бат-Эрдэнэ: Нийгмийн даатгалын тогтолцоо эрүүлжинэ

Өнөөдрийн үдээс өмнөх чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар "Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай" хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцсэн юм. Хуул

2016.11.11