Ойн тухай хууль

Нэмэлт өөрчлөлт (Ойг хамгаалах талаар иргэд, байгаль хамгаалагчийн эрх, үүрэг хариуцлагыг сайжруулах)
Өргөн барьсан: 2013-05-31
Ойн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл өргөн барив

Байр суурь

Багийн иргэд Ойн тухай хуулийн төсөлд саналаа илэрхийлэв

УИХ-ын гишүүн Л.Энх-Амгалан тэргүүтэй нэр бүхий гишүүд  Ойн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өнгөрөгч 6 дугаар сарын 4-нд УИХ-д өргөн барьсан юм.   Өнөөдрийн мөрдөж

2013.06.27