Төрийн албаны тухай

Нэмэлт өөрчлөлт
Өргөн барьсан: 2012-10-19
Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн барилаа