Цэцэрлэг, сургуулийн элсэлтэд вакцин хийлгэсэн байх шаардлагагүй
2022.08.11

Цэцэрлэг, сургуулийн элсэлтэд вакцин хийлгэсэн байх шаардлагагүй

2022-2023 оны хичээлийн жилийн цэцэрлэгийн бүртгэл 08-дугаар сарын 10-ны өдрөөс албан ёсоор эхэлсэн. Энэ жилийн бүртгэлийг E-Mongolia цахим хаягаар бүртгэж байгаа юм.

Цэцэрлэгийн бүртгэлтэй холбоотой иргэдээс ирж байгаа асуултад Боловсрол, Шинжлэх ухааны яамнаас дараах мэдээллийг өглөө.