"Хувьсаж буй боловсрол" сэдэвт үндэсний хэлэлцүүлгийг үе шаттай зохион байгуулж эхэллээ
2022.06.21

"Хувьсаж буй боловсрол" сэдэвт үндэсний хэлэлцүүлгийг үе шаттай зохион байгуулж эхэллээ

Үндэсний хэлэлцүүлгийн зорилго нь ирээдүйн боловсролыг дахин төлөвлөх, ТХЗ 4-ийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, сурлагын хоцрогдолыг арилгах бодлого чиглэл, арга замыг талуудын оролцоотойгоор тодорхойлоход оршино. Хэлэлцүүлэг 2022 оны 06 сарын 16-наас 07 сарын 04-ний хооронд болох юм.

Салбар хэлэлцүүлэг 1:

2022 оны 06 сарын 16-ны өдөр БСҮХ-ийн эрдэмтэн, судлаачид

Салбар хэлэлцүүлэг 2:

2022 оны 06 сарын 22-ны өдөр танхим, онлайн хэлбэрээр

- үдээс өмнө 09-13 цагт залуучууд, хэвлэл мэдээллийн төлөөлөл

- үдээс хойш 13.30-17.00 цагт иргэний нийгмийн байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллага, бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл онлайн холболтоор 21 аймгийн залуучууд, хэвлэл мэдээлэл, иргэний нийгмийн, аж ахуйн нэгж байгууллага, бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл

Салбар хэлэлцүүлэг 3:

2022 оны 06 сарын 27-ны өдөр Хүүхдийн үндэсний чуулганд оролцогчид

Салбар хэлэлцүүлэг 4:

2022 оны 06 сарын 29-ны өдөр ТХБ II төсөлдхамрагдаж буй 6 аймгийн 30 сургуулийн багш, сурагч, удирдлагын төлөөлөл

Нэгдсэн хуралдаан:

2022 оны 07 сарын 04-ны өдөр танхим, онлайн хэлбэрээр зохион байгуулна.