Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн явцын үр дүнг хэлэлцэв
2022.10.31
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн явцын үр дүнг хэлэлцэв

Бага боловсролын эх хэл, байгалийн ухаан ба математикийн сургалтын чанар, үр дүнг сайжруулах зорилгоор Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэгтэйгээр Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийг хэрэгжүүлж байгаа.

Дэлхийн банк, Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн нэгжийн багийн төлөөлөлтэй уулзлаа. Дэлхийн банкны зүгээс төслийн хэрэгжилт, үр дүн манай улсын боловсролын системд хэрхэн нөлөө үзүүлж байгаа талаар харилцан санал солилцов.

Төслийн үр шимийг ерөнхий боловсролын 656 сургууль, 330 мянган бага ангийн сурагч, 11 мянган бага ангийн багш нар хүртээд байна.

Тодорхой үр дүнгээс дурдвал:

  • Математик, байгалийн ухааны хичээлээр олсон мэдлэгээ хослуулан хэрэглэх STEM /science, technology, math/ хэрэглэгдэхүүний 15425 багцыг ерөнхий боловсролын бүх сургуулийн бага ангийн сурагчдад нийлүүлсэн,
  • 21 аймгийн төвийн нэг сургуульд “Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих загвар танхим” тохижуулсан,
  • Бага ангийн сурагчдын сурлагын ахицыг тогтоох зорилгоор явцын үнэлгээний олон улсын аргачлалыг Монголын онцлогт тохируулан боловсруулж бага ангийн багш нар ангийнхаа сурагчдын унших, тоо бодох чадварын явцыг үнэлж байна.
  • PISA олон улсын сурлагын амжилтын үнэлгээний үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж байна.
  • Бага ангийн багшийн мэргэжлийн ур чадварыг багш бэлтгэх шатанд болон ажлын байранд ахиулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.
  • Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэх мэт хэд хэдэн ажлуудыг хэрэгжүүлж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ