2022.08.31
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

МСҮТ-ийн оюутан сар бүрийн 200 мянган төгрөгийн тэтгэмжээ төгсөхдөө бөөнд нь авна

ШИНЭ МЭДЭЭ