2022.08.22
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Туслах багш нарыг гэртэй нь ойр цэцэрлэгт ажиллуулахаар төлөвлөжээ

Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас “Цэцэрлэгийн бүлгийн болон туслах багш” бэлтгэх, багшаар хангах чиглэлийг 29 их, дээд сургуульд хүргүүлсэн.

ШИНЭ МЭДЭЭ