МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Баянзүрх дүүрэгт 51 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт хийгдэнэ
2021.11.23
Орон нутгийн хөгжил

Баянзүрх дүүрэгт 51 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт хийгдэнэ

2022 оны Монгол улсын төсөвт Баянзүрх дүүрэгт хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлыг иргэдийн санал хүсэлтэд тулгуурлан төлөвлөж улсын төсөвт суулгалаа.

Үүнд, 51 тэрбум төгрөгөөр иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах нэн шаардлагатай ажлуудыг хийнэ.

ШИНЭ МЭДЭЭ