http 6
2021.08.20
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Сэтгэл зүйчид баталгаат ажлын байртай болсоор байна

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас ерөнхий боловсролын сургуульд сэтгэл зүйч ажиллуулах нь одоогийн нийгэмд, ялангуяа цар тахалтай энэ нөхцөлд зайлшгүй хэрэгцээтэй байгааг харгалзан 2021-2022 оны хичээлийн жилээс сэтгэл зүйчдийг үе шаттайгаар мэргэшүүлэн ажиллуулах ажлыг эхлүүлээд байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ