Малчны тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хууль

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2014-05-30
Малчдад дэмжлэг хэрэгтэй гэнэ

Байр суурь

Малчдын нийгмийн даатгалд хамрагдах хүрээ тэлнэ

УИХ-ын өнөөдрийн чуулганаар УИХ-ын гишүүн Д.Оюунхорол нарын нэр бүхий 17 гишүүн санаачлан боловсруулж энэ оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөр

2014.12.05

Бусад