Улсын Их Хурлын 2019 -2024 оны Стратеги төлөвлөгөөг батлах тухай

Тогтоолын төсөл
Өргөн барьсан: 2019-12-02
Улсын Их Хурал Стратеги төлөвлөгөөгөө шинэчилнэ

Байр суурь

Бусад