2021.01.06

Л.Энх-Амгалан: Цар тахлаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ эзэндээ хүрч байна уу гэдэг асуудал гарч байна

Л.Энх-Амгалан: 

Өнгөрсөн 2020 онд УИХ, Засгийн газраас ард иргэдийнхээ эрүүл мэнд, амь насыг  хамгаалах мөн ахуй амьдралыг нь тодорхой хямдралд оруулахгүй байхын тулд 2,6 их наяд орчим төгрөг зарсан байна. Монгол Улсын төсвийг айлаар бодоход 9 сая төгрөгний орлого олоод 11 сая төгрөгний зарлага гаргадаг. Зөрүү 2 сая төгрөгний алдагдлыг зээлээр санхүүжүүлдэг айл. Монгол Улсад 1,270,000 хүн ажилд хөдөлмөр эрхэлж байна.