ENG   enkhamgalan@parliament.mn   51 267156

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ТУХАЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

Хууль санаачлагч:

Хуулийн танилцуулга

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

 2015  оны  02  сарын  17  өдөр                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ТУХАЙ

ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.Эдийн засгийн түншлэлийн тухай Монгол Улс, Япон Улс хоорондын хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                З.ЭНХБОЛД 

Өргөн барьсан

0000-00-00

Батлагдсан эсэх

Батлагдсан
0000-00-00