ENG   enkhamgalan@parliament.mn   51 267156

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ХУВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 181 ДҮГЭЭР КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

Хууль санаачлагч:

Хуулийн танилцуулга

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

 2015  оны  01  сарын  30  өдөр                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ХУВИЙН

БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН

ХӨДӨЛМӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН

181 дүгээр Конвенцид нэгдэн

орох тухай

 

            1 дүгээр зүйл.Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 1997 оны 85 дугаар чуулганаар баталсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувийн байгууллагын тухай” 181 дүгээр конвенцид Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн мэдүүлснээр нэгдэн орсугай.

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                З.ЭНХБОЛД

 

 

 

Өргөн барьсан

0000-00-00

Батлагдсан эсэх

Батлагдсан
0000-00-00