ENG   enkhamgalan@parliament.mn   51 267156

АНТАРКТИДИЙН ТУХАЙ ГЭРЭЭНД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

Хууль санаачлагч:

Хуулийн танилцуулга

АНТАРКТИДИЙН ТУХАЙ ГЭРЭЭНД

НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.1961 онд хүчин төгөлдөр болсон “Антарктидийн тухай гэрээ”-нд Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн мэдүүлснээр нэгдэн орсугай.

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                З.ЭНХБОЛД

 

 

Өргөн барьсан

0000-00-00

Батлагдсан эсэх

Батлагдсан
0000-00-00