ENG   enkhamgalan@parliament.mn   51 267156

Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль

Хууль санаачлагч: Засгийн газар, Уул уурхайн яамны сайд Д.Ганхуяг

Хуулийн танилцуулга

Өргөн барьсан

0000-00-00

Хуулийн үндэслэл

Уул уурхайн сайд Д.Ганхуяг гурван хуулийн төсөл өргөн барив

Батлагдсан эсэх

Батлагдсан
2015-05-27