ENG   enkhamgalan@parliament.mn   51 267156

Төрийн аж ахуйн үйл ажиллагааг хязгаарлах тухай хууль

Хууль санаачлагч: Монгол Улсын Ерөнхийлөгч

Хуулийн танилцуулга

Өргөн барьсан

0000-00-00

Батлагдсан эсэх

Хэлэлцэж байгаа
0000-00-00