ENG   enkhamgalan@parliament.mn   51 267156

Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хууль

Хууль санаачлагч: Засгийн газар

Хуулийн танилцуулга

Өргөн барьсан

0000-00-00

Батлагдсан эсэх

Боловсруулж байгаа
2015-05-26 11:46:19