Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 10 жилийн 77-р дунд сургууль Улаанбаатар хот
2 Улсын Ардын Аж Ахуйн дээд сургууль ОХУ-ын Эрхүү хот Бакалавр
3 Байгалийн Эдийн засаг, эрх зүйн улсын их сургууль ОХУ

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Зах зээлийн коллеж (ХҮДС) Маркетинг бизнес судалгааны төв Судлаач, Санхүү-Эдийн засгийн тэнхимд багш
2 Хөдөө Аж Ахуйн банк Эдийн засагч, Валютын хэлтсийн ажилтан, бүтцийн өөрлөлтийн менежер, Валютын хэлтсийн захирал,
3 Монгол Банк Сургалтын төвийн менежер, Хөдөө Аж Ахуйн банкинд Монгол банкны бүрэн эрхт төлөөлөгч, Эрх хүлээн авагчийн багийн гишүүн
4 ХААН Банк Дэд захирал
5 Монгол Улсын Засгийн газар Монгол Улсын Хүнс Хөдөө аж ахуйн дэд сайд
6 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
7 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
8 Монгол Улсын Засгийн газар Гадаад харилцааны сайд
9 Монгол Ардын Нам Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
10 АНУ-ын Стэнфордын их сургууль Хөгжил, Ардчилал Хуулийн засаглалын хүрээлэнд судлаач
11 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
12 Монгол Улсын Засгийн газар Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга
13 Монгол Улсын Их Хурал Дарга
14 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
15 Монгол Улсын Их Хурал Дарга