Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Монгол улсын Их Сургууль Улаанбаатар хот

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Хууль зүйн яам Эрх зүйн шинэтгэлийн стратегийн удирдлага, нэгдсэн төлөвлөлтийн газарт мэргэжилтэн
2 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар Хуулийн хэлтэст шинжээч, референт
3 Авлигатай тэмцэх газар Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга
4 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар Ерөнхийлөгчийн хуулийн бодлогын зөвлөх
5 Монгол Ардын Нам Ерөнхий нарийн бичгийн даргын хуулийн бодлогын зөвлөх
6 Монгол Ардын Нам Намын байгуулалтын хэлтсийн дарга
7 Монгол Ардын Нам Удирдах зөвлөлийн хэрэг эрхлэх газрын дарга
8 Улсын Их Хурал дахь Монгол ардын намын бүлэг Ажлын албаны дарга
9 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар Дарга
10 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн
11 Монгол Улсын Их Хурал Хууль зүйн байнгын хорооны дарга
12 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн