Кембрижийн “Багшийн мэргэжлийн хөгжлийн хөтөлбөр”-т хамрагдах багш нарт батламж гардууллаа
2024.05.29
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Кембрижийн “Багшийн мэргэжлийн хөгжлийн хөтөлбөр”-т хамрагдах багш нарт батламж гардууллаа

БШУЯ-наас Кембрижийн “Багшийн мэргэжлийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн зохицуулагчийн эрх олгох сургалтад хамрагдах 26 багшийг сонгосон.

Тэд бол гүйцэтгэлийн үнэлгээнд хоёр жил дараалан 1 дүгээр түвшинд үнэлэгдсэн Монгол Улсын зөвлөх зэрэгтэй багш нар юм.
Кембрижийн хөтөлбөрт хамрагдах багш нар нь БШУЯ-ны харьяа мэргэжлийн байгууллага, орон нутгийн БШУГ-ын мэргэжилтэн, багш бэлтгэх их, дээд сургууль болон үр бүтээлтэй ажиллаж буй ЕБС-ийн багш нар, багшийн хөгжил хариуцсан сургалтын менежерүүдийн төлөөлөл юм.
Багшийн хөгжлийг дэмжих үндэсний төвийг байгуулахад Монгол Улс Кембрижийн их сургуультай хамтран ажиллаж байна

ШИНЭ МЭДЭЭ