2024.02.26
Орон нутгийн хөгжил

Малчид хот айлаараа нийлж хоршоо байгуулан, зудын хүнд үеийг даван туулж байна

Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд Цэцэрлэг, Жаргалант сумдын өвөлжилтийн нөхцөл байдал нэн хүнд байна. Засгийн газрын Шуурхай баг-3 өнөөдөр Цэцэрлэг сумын 4 дүгээр багийн малчин Батцэнгэлийн хотоор орлоо.

ШИНЭ МЭДЭЭ