2024.02.01
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

“3+...” ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ ӨНГӨРСӨН ГУРВАН ЖИЛД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖИЛ ТУЛГАРЧ БУЙ СОРИЛТ

  • Сугалааны цэцэрлэгийг халсан
  • Үдийн цай “Үдийн хоол” хөтөлбөрт шилжсэн
  • Хоцрогдол арилгах төлөвлөгөө
  • Сургууль, цэцэрлэгийн ариун цэврийн байгууламжийн шинэчлэл
  • 2 сургуулийн дунд нэг сэтгэл зүйч
  • Цахим сургууль “Medle”, өөрийн үнэлгээний Soril.eec.mn систем
  • Хот хөдөөгийн сургуулийн ялгааг арилгах
  • Судалгааны тогтмол болон өрсөлдөөнт санхүүжилтийн тогтолцоог нэвтрүүлсэн
  • Ажлын байрны хомсдлыг мэргэжлийн болон дээд боловсролын тогтолцоо хангаж чадаж байна уу зэрэг өргөн сэдвийн хүрээнд хэлэлцүүлэг өрнөлөө.

ШИНЭ МЭДЭЭ