2023.12.11
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Боловсролын салбарыг тэгш, хүртээмжтэй хөгжүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ

ШИНЭ МЭДЭЭ