2023.11.20
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Орон нутагт англи хэлний Pearson хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж байна

Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын ЕБС-ийн шинэ барилга ашиглалтад орж хүүхдүүдийн сурах орчин сайжирчээ. Тус сургууль нөхөн хангалтын зардал 64 сая төгрөгөөр ухаалаг дэлгэц бүхий цахим танхимуудыг байгуулжээ. Eduten, Pearson хөтөлбөрөөр суралцаж байгаа 3-6 дугаар ангийн хүүхдүүд хичээлийн идэвх маш сайн. Цаашид бүх сургуулийн давхар бүрд өндөр хурдны интернетийн төхөөрөмж тавьж, таблет, ухаалаг дэлгэц бүхий цахим танхимууд төрийн өмчийн сургуулиудад хэрэгжинэ.

ШИНЭ МЭДЭЭ