МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.10.04
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Э.Батшугар: Финтекийн Салбарт хөрөнгө оруулалт чухал

ШИНЭ МЭДЭЭ