Нэгдсэн загвараар сургуульд суурилсан менежментийг бий болгоно
2022.06.15
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Нэгдсэн загвараар сургуульд суурилсан менежментийг бий болгоно

УИХ-ын гишүүн, БШУ-ны сайд Л.Энх-Амгалан БШУЯ, харьяа газрууд, төрийн болон хувийн өмчийн сургуулиудын багш, удирдлагуудын төлөөллийг урьж  “Сургуульд суурилсан менежмент”-ийн талаар уулзалт зохион байгууллаа.

Боловсролын салбарын санхүүжилт, удирдлага, засаглал, үнэлгээний тогтолцоо, багшийн хөгжил, цахим шилжилт зэрэг шинэчлэлийн ажлыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд сургуулийн менежментийг сайжруулах нь чухал. Үүнийг ажил хэрэг болгоход хувийн хэвшлийнхний сайн туршлагыг төрийн өмчийн сургуулиудад нэвтрүүлэх шаардлагатай юм.  “Төрийн өмчийн ЕБС-ийн менежментийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх” төслийг “Шинэ Монгол” эрдмийн хүрээлэнгийн ерөнхийлөгч Ж.Галбадрах  8 сургуульд хэрэгжүүлээд байна.  Ингэхдээ Шинэ Монгол менежментийн 8 брэнд туршлагыг хэрэгжүүлжээ.

Үүнд: Сургуулийн соёл төлөвшил, багш нарыг багт нэгтгэх, ажлын байран дээрх багшийн хөгжил,  эцэг эх олон нийттэй хамтран ажиллах сургалтын цогц хөтөлбөр, хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа, шалгалт, үнэлгээ, төгсөгчдийн эргэх холбоо зэрэг багтсан байна.

Төслийг хэрэгжүүлэх явцад сурагчдынхаа бодит байдлыг судлах, сургууль бүр өөрийн алсын хараагаа тодорхойлж үүнийхээ дагуу төлөвлөгөөгөө гаргах гэсэн уялдаа холбоогоор ажилласан байна. Төрийн өмчийн 8 сургуульд ажилласан туршлагын адил нийт төрийн болон хувийн өмчийн сургуулиудын менежментийн механизмыг бий болгож, нэгдсэн загвар гаргах хэрэгтэйг оролцогчид санал нэгтэй хэллээ.

Сургуульд суурилсан менежментийг бий болгох хүрээнд Боловсролын ерөнхий газар сургуулийн хөгжлийн төлөвлөгөө, тайлангийн загварыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ