2020.12.02
Эдийн засаг, Худалдаа

Л.Энх-Амгалан: Компаниуд энэ хөнгөлөлтийг өөрсдийн халаасанд хийж иргэдэд очихгүй

Л.Энх-Амгалан: 

Улсын төсвийн орлогоос 39 тэр бум төгрөгний орлого хасаад хөнгөлөлт өгч байгаа. Бид нарт  гашуун туршлага бий. Энэ хөнгөлөлтөөр 16,5 хувийн хөнгөлөлт үзүүлж байна. Тэгэхээр одоогийн зарж байгаа үнээс 16 хувийн бага үнээр очих ёстой. 

ШИНЭ МЭДЭЭ