2020.09.22
Орон нутгийн хөгжил

Хөвсгөл аймгийн Их-Уул суманд 150 ортой хүүхдийн шинэ цэцэрлэг, Ахмадын шинэ өргөө ашиглалтад орлоо

Ахмадын өргөөнд чийрэгжүүлэлт, чөлөөт цагаа өнгөрөөх танхимуудаас гадна уламжлалт эмчилгээ, оёдлын үйлчилгээ зэрэг олон талын үйл ажиллагаа явуулах боломжтой болж байна.

УИХ-ын гишүүн Л.Энх-Амгалан: 

Хот хөдөөгийн боловсролын ялгааг арилгах хамгийн гол зүйл бол барилга барихаас илүү хүүхдүүдэд олгож байгаа боловсролын чанарын асуудал юм. Энэ чиглэлээр багш, сурган хүмүүжүүлэгчидээ давтан сургах, чадварыг нь нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн үнэлэмжийг  нь сайжруулах, нийгмийн баталгааны асуудлыг сайжруулах асуудал нэн түрүүний асуудал мөн. 

ШИНЭ МЭДЭЭ