135 айлын орон сууц ашиглалтад орлоо
2020.04.13
Орон нутгийн хөгжил

135 айлын орон сууц ашиглалтад орлоо

УИХ-ын гишүүн Л.Энх-Амгалан "ШИНЭ МӨРӨН" -цогц хөтөлбөрийг 7 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЧИГЛЭЛ

• Орон сууц төсөл Эхний ээлжийн 135 айлын орон сууц ашиглалтанд орсон.

• Гэрэлтэй Мөрөн 2012-2019 онд 4674 ширхэг гэрэлтүүлэг тавигдсан.

• Замтай Мөрөн 2014-2019 онд Мөрөн хотын гэр хорооллын гудамж, уулзвар, тойрог, төв замын трассын дагуу 21,8км – 40,8 км хатуу хучилттай зам баригдсан.

• Хоггүй Мөрөн - Хог ачиж тээвэрлэх авто машин, хогийг бункер, шатаах зуух, төв хогийн цэгийн орчны сайжруулалт 1,5 тэрбум төгрөг

• Цэвэрлэх байгууламж Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Мөрөн сумын цэвэрлэх байгууламжийн ажил 2019 онд барилгын ажил эхлэв.

ШИНЭ МЭДЭЭ